לאכול בלי רגשות אשם

על אכילה אינטואיטיבית עם הדיאטנית הדיאטנית ומיסדת מרכז "שפת האכילה" אילת קלטר.