קידום סבוני ברונרס

קידום סבוני ברונרס בישראל בחשיפת המותג בתקשורת המובילה, שחקני הוליווד שאמצו את המותג ועד שיתוף פעולה עם עמותת "כנפיים של קרמבו"