Archive

Tags

No tags yet.

Recent Posts

זרעים של תקווה

סיפורה של פרופ' רות גביזון מיסדת גרנליקס ביו טכנולוגיות, חוקרת מח בעלת שם בינ"ל, מהמחקר לצד חתן פרס נובל בארה"ב הפרופ' סטנלי בן פרוזינר, בניסיון לאתר את הסיבות להתפרצות מחלות מח ניווניות ועד לחזרה לארץ, שהניבה את התגלית שצפויה לשנות את פני הדורות הבאים.