הפקת סרטון תדמית למרפאת מומחים לרפואת העור "ספוט קליניק"

על חשיבות הבדיקה של עור הגוף באמצעות מיפוי דיגיטלי ממוחשב עם פרופ' אסתר עזיזי.